Board of Director

Xu Niansha
Chairman
 

     

Zhang Xi
Vice Chairman
 

     

Huang Geping
Director
 

Jiang Yingchun
Director
 

Hu Jiaquan
Director
 

Wang Keling
Director
 

Li Boqian
Independent Director
 

Li Xiaohui
Independent Director
 

Ye Weiming
Independent Director